Представитися системі
відкритий світ інформаційних технологій
відкритий світ інформаційних технологій
про проект

Проект "Відкритий світ інформаційних технологій"

Проект "Відкритий світ інформаційних технологій" (або Information Dissemination and Equal Access, скорочено IDEA) впроваджується з 2008 року. Його метою є розвиток інформаційної грамотності, підвищення якості освіти, поліпшення соціального і культурного розвитку, а відтак і життя людей, які перебувають у непростому соціально-економічному становищі.

Проект IDEA спрямований на потреби людей, що потребують особливої підтримки з боку суспільства: старшокласників, які готуються до виходу у самостійне життя, студентів, безробітну і частково зайняту молодь, людей з інвалідністю, малозабезпечених, пенсіонерів. Вибір конкретних цільових аудиторій проводиться партнерськими організаціями проекту з урахуванням як власної спеціалізації, так і соціально-економічних особливостей і потреб їх громад.

Засобами досягнення зазначеної мети проекту є:

 • розширення можливостей для доступу соціально-незахищених верств до отримання, розповсюдження і використання інформації, як найважливішої умови всебічного розвитку;
 • допомога у навчанні слухачів курсів проекту IDEA сучасним інформаційним технологіям, навичкам роботи з комп’ютером для покращення їх можливостей на сучасному висококонкурентному ринку праці.

Отримані знання і навички, застосування цих знань на практиці допомагають слухачам курсів проекту IDEA не лише змінювати своє життя, але й здійснювати власний вагомий внесок у розвиток своїх громад.

Проект реалізується у співпраці з мережею недержавних неприбуткових організацій (НДО), які створили у своїй структурі комп’ютерні навчальні центри (Центри IDEA) та у координації з іншими НДО, інформаційними центрами, соціальними службами, органами влади, соціально-відповідальним бізнесом.

Мета нового проекту "IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark"

З урахуванням досвіду проекту IDEA, у 2013 році розпочато реалізацію нового проекту "IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark". Новий проект впроваджується міжнародною неприбутковою організацією PH International і покликаний допомогти соціально незахищеним групам молоді, в тому числі безробітній молоді, молодим людям, які готуються до самостійного життя, отримати навички роботи з комп’ютером та інші знання, якими необхідно володіти на сучасному ринку праці.

Громадські організації і благодійні фонди, що приєднуються до партнерської мережі проекту "IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark", безкоштовно отримують:

 • навчальну програму Microsoft Digital Literacy
 • навчання і консультування тренера або координатора центру комп’ютерного навчання протягом участі організації у проекті
 • програмне забезпечення Microsoft, потрібне для реалізації заходів проекту і створення нових проектів - від Windows та Office – до серверів та CRM-систем
 • доступ до бази даних проекту та отримання номерних сертифікатів про навчання на курсах програми Microsoft Digital Literacy чи інших курсах з розвитку навичок, необхідних для успішного працевлаштування чи відкриття власної справи
 • часткову компенсацію своїх витрат на проведення навчання молоді та участь у інших заходах проекту або Microsoft
 • можливість висвітлювати свою діяльність та історії успіху на веб-сайті проекту http://www.idea-ukraine.org/

Програмне забезпечення, яке можуть отримати організації - учасники проекту "IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark"

Завдяки програмі Microsoft Software Donation, громадська організація може:

 • отримати до 10 найменувань програмного забезпечення, у тому числі, програми для роботи з документами, спілкування, ефективного управління, об’єднаних комунікацій і навчання на комп’ютери, що знаходяться на балансі вашої організації (повний перелік англ. мовою http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/community-tools/nonprofits/whats-available/available-software)
 • одноразово легалізувати операційну систему Windows або отримати оновлення до рівня Windows 8
 • отримати дворічну програму Software Assurance – технічну підтримку та оновлення програмних продуктів, а також пакет безкоштовних послуг і інструментів для підвищення ефективності роботи
 • безстроково використовувати програмне забезпечення після завершення терміну дії Software Assurance (без права безкоштовного оновлення)
 • дозамовити програмне забезпечення на нові ПК через рік та отримати оновлення через 2 роки

Навчальні центри, що приєднались до проекту "IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark"

 • проводять тренінги за навчальною програмою Microsoft Digital Literacy (або Курс Цифрових технологiй), розробленої спеціалістами корпорації Microsoft. Програма пропонує користувачам вибір навчальних курсів від «Основи роботи з комп’ютером» до «Цифровий стиль життя». Слухачі, що успішно пройшли навчання, отримують іменний сертифікат, автентичність якого роботодавці можуть перевірити на веб-сайті проекту.
 • семінари, спрямовані на удосконалення різних навичок, актуальних для представників місцевої цільової аудиторії з точки зору покращення їх соціально-економічного становища. Тематика семінарів визначається партнерськими організаціями, виходячи з потреб клієнтів кожного конкретного навчального центру. Прикладами таких семінарів можуть бути «Успішне складання резюме», «Пошук роботи в мережі Інтернет», «Безробітні: права та можливості», «Антивірусний захист ПК», «Юридична допомога і консультації в Інтернеті», «Можливості дистанційного навчання». Підготовка навчальних програм і організація семінарів проводиться координаторами навчальних центрів у тісній взаємодії з місцевими роботодавцями, центрами професійного навчання і перепідготовки, молодіжними об’єднаннями.
 • надають молоді безкоштовний доступ до Інтернету обсягом не менш, ніж 10 годин на тиждень. Цей самий час використовується слухачами курсів проекту для закріплення отриманих навичок і отримання консультацій спеціалістів.
 • надають особливу увагу підготовці тренерів курсів IDEA на місцях, щоб ті надалі самі могли проводити тренінги для молоді у своїх громадах, розширюючи цим самим спектр можливостей своїх НДО.

Учасниками проекту можуть бути НУО, що мають код неприбутковості 005 чи 006 і чиїм пріоритетом є робота з молоддю віком від 13 до 24 років за напрямами:

 • надання підтримки безпритульним, малозабезпеченим, біженцям, сиротам, людям з обмеженими можливостями, молоді з багатодітних родин тощо
 • охорона здоров’я та запобігання розповсюдженню захворювань
 • захист прав людини, надання правової допомоги та консультацій
 • поліпшення соціального забезпечення населення
 • збереження культури
 • збереження або відновлення навколишнього середовища
 • підтримка та розвиток НУО в Україні, надання грантів для НУО
 • підтримка безробітних, надання навчальної і консультаційної підтримки з працевлаштування та пошуку роботи
 • захист свободи вибору і прав виборців
 • боротьба з корупцією, поліпшення економічного розвитку громад
 • розвиток фізичної культури і любительського спорту

У проекті не можуть брати участь фізичні особи, урядові організації, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, професійні спортивні організації, політичні організації або спільноти, професійні спілки, релігійні організації.

НУО, які приєднуються до проекту, повинні забезпечити:

 • наявність у складі НУО центру комп’ютерного навчання (мінімум 5 комп’ютерів)
 • постійний доступ до мережі Інтернет
 • наявність тренера або координатора, який буде проводити навчання
 • доступ вразливих категорій молоді, що потребує навчання чи консультування з користування комп’ютером або отримання інших навичок, необхідних для успішного працевлаштування, до безкоштовного або пільгового користування послугами центру комп’ютерного навчання
 • наявність партнерських зв’язків з іншими НУО, центрами зайнятості, організаціями, що надають соціальну підтримку молоді тощо
 • забезпечення власного внеску (фінансового, кадрового тощо), еквівалентного розмірові прямого фінансування, що надається за рахунок Microsoft
 • здатність продовжувати розпочату роботу після закінчення проекту на основі самоокупності
 • Якщо зацікавлені НУО протягом попередніх років вже брали участь у проекті IDEA, то враховуватимуться показники їхньої попередньої активності:
  • кількість і якість підготовки слухачів курсів IDEA, повнота звітності
  • інформаційне наповнення бази даних IDEA новинами і історіями успіху
  • участь у таких заходах, як місцеві ярмарки вакансій, тижні комп’ютерних знань Microsoft, заходи проекту «Онляндія» тощо

Подання заявки на приєднання до проекту для неприбуткових організацій

Щоб подати заявку на участь у проекті "IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark", будь ласка, зайдіть на http://www.idea-ukraine.org/join/3/
і внесіть свої дані у запропоновану реєстраційну форму, або зверніться до працівників проекту, чиї координати зазначені на http://www.idea-ukraine.org/about/


Подання заявки для молоді, що бажає пройти навчання

Для запису на навчання за програмами, запропонованими партнерами проекту "IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark", будь ласка, зайдіть на http://www.idea-ukraine.org/calender/ Там Ви знайдете координати діючих партнерських навчальних центрів проекту в Україні, за якими зможете з ними зв’язатись щодо наявності вільних місць і порядку запису на курси.

На сьогодні 284732 людей отримали підтримку в рамках проектів “Відкритий світ інформаційних технологій» (IDEA) и «Проект IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark”. В тому числі 94580 людей навчено користуванню комп’ютером на курсах Microsoft Unlimited Potential та Microsoft Digital Literacy і 9183 дітей навчено за програмою «Безпека дітей в Інтернеті».


  

 Працiвники проекту

Гайдамашко Андрій
Директор представництва PH International в Україні, Директор проекту «IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark»
Email: Andriy.Haidamashko@ph-int.orgВасиль Фокiн
Директор з iнформацiйних технологiй, PH International.

Створює, модернізує і розвиває технічні ресурси Проекту, адмініструє об'єднану базу даних, очолює команду технічних фахівців, займається питаннями глобального електронного документообігу і обміну даними, проводить презентації технічних рішень, відповідає за питання безпеки мереж і ресурсів Проекту.
Email: vasiliy.fokin@ph-int.org
Поштова адреса проекту "Відкритий світ інформаційних технологій"

вул. Еспланадна, 28, офіс 7
Київ 01001 Україна

Тел. + 380-44-246-7213, факс +380-44-246-7205


Открытый мир информационных технологий


про проект | навчальні центри | календар | новини | навчальні курси | історії успіху | змі |  administrative login Вхід для координаторів Навчальних Центрів

Microsoft Здійснення проекту стало можливим
завдяки компанії Microsoft
PH International site