Login
Information Dissemination and Equal Access Project
Information Dissemination and Equal Access Project

 Приєднавшись до мережі учбових центрів проекту в Україні, ви зможете:

 • Сприяти розвиткові інформаційної грамотності та культури населення свого регіону, підвищенню якості освіти, рівня соціального та культурного розвитку, а також поліпшення якості життя людей, що знаходяться у невигідному соціально-економічному положенні;

 • Проводити заняття з вразливими категоріями населення, в першу чергу, з безробітною і частково зайнятою молоддю, малозабезпеченими, людьми похилого віку, людьми з обмеженими можливостями здоров’я та іншими соціально-незахищеними групами населення.  Ви самі зможете обрати цільову аудиторію з врахуванням досвіду, кваліфікації персоналу, специфіки регіону;

 • Отримати учбово-методичні матеріали для проведення навчання, а саме учбову програму «Курс цифрових технологій» (Microsoft Digital Literacy), розроблену спеціалістами корпорації Майкрософт;

 • Надати слухачам навички практичної роботи з сучасними інформаційними технологіями на курсах:

  • Основи роботи з комп’ютером

  • Основи роботи в Інтернеті і всесвітньою мережею World Wide Web

  • Основи роботи з текстом

  • Основи роботи з таблицями

  • Основи роботи з презентаціями

  • Основи роботи з базами даних

  • Основи роботи з цифровими мультимедійними даними

  • Основи веб-дизайну

 • Видавати слухачам, що успішно пройшли навчання, номерні сертифікати, достовірність яких працедавці можуть перевірити на веб-сайті проекту;

 • Отримати доступ до методичних рекомендацій з проведення занять;

 • Подавати заявки на отримання та модернізацію ПЗ  корпорації Microsoft;

 • Брати участь в онлайн-форумах проекту для обговорення питань, що виникли, і розробки нових проектів;

 • Розміщувати новини про заходи, що проводилися у вашому центрі та історії успіху випускників ваших курсів на веб-сайті проекту.


До участі у проекті запрошуються громадські організації, об’єднання, що мають постійний доступ до мережі Інтернет і комп'ютерний клас.

IDEA Project Results

1203 IDEA Unlimited Potential Courses - 11816 People Trained

4384 People with other abilities participated in 717 seminars and courses

Executive summary IDEA
about the project | centers IDEA | calendar | news IDEA | courses IDEA | success stories | mass media |  administrative login Login to DB for IDEA centers coordinators

Microsoft The project has become
possible thanks to Microsoft
PH International site